//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

23浏览次
文章内容:
//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();
//www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-068S86YDPF'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-126088964-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "b07c557f03cda0"; wcs_do();

Com2uS Holdings于8日宣布推出“Live Z”,可与热门MMORPG“Zenonia”的用户进行实时交流。

提供者 = Com2uS Holdings
提供者 = Com2uS Holdings

“Live Z”是 YouTube 直播,Zenonia 服务代表可以直接与用户沟通并分享未来更新的方向。自去年11月首播以来,已是第二次举办。本次广播中,白泰贤PD(制作人)、曹相元CD(创意总监)、业务组组长赵贤秀登场,延长了诚实回答用户提问的时间。约2000名观众参与了Live Z直播,反响热烈。

在本次直播中,泽诺尼亚介绍了新职业“霰弹枪”,并公布了上半年的开发计划,包括引入职业变更和外观变更系统。此外,还分享了未来更新的方向,包括反映用户意见的平衡补丁以及对“建设中的差距”和“骑士领地”内容的改进。为了纪念直播,还举办了实时活动,用户可以获得“服装/妖精召唤券”等各种优惠券奖励以及“泽诺尼亚不倒翁”等特殊商品,受到了用户的好评。详细消息,包括将持续到14日的评审活动,可以通过官方社区找到。

制作人白泰贤表示:“我们准备了一场直播,以便与 Zenonia 用户直接交流并寻求更好的发展”,并补充道,“我们将继续努力呈现让更多用户满意的内容。”

分类:

游戏资讯

标签:

评估:

    留言

    手机游戏 更多

    查看更多